Data protection

What kind of personal information do we collect and why do we collect them

Photohgraphs taken during assignments

Of course, during a photoshoot new photographs are created. These are stored just internally and are not published by default. Publication is only possible when receiving your explicitly expressed agreement.

Contact forms on the web

By sending information using a contact form, you are allowing the use of the respective personal information. Such information will not be used for unsolicited messages or any other kinds of offers. They serve just as a contact in terms of our cooperation.

Comments and “Likes” from the Facebook company

The comments and the “Like” button respect your settings in the Facebook social network.

Embedded content from other websites

The posts on this website may contain embedded contents (especially YouTube videos). Contents inserted from other websites behave as the user would visit such a website.

How long do we keep your information

The photographs created during an assignment are stored during the course of the project and also several months after finishing. The reason are possible corrections, backup for the occasional loss etc. After several month they are made smaller, so in the case of a crisis, they are still available though in a lower quality or in a lesser number. After that they are completely erased.

What are your rights

Pokud jsme správci jakýchkoliv Vašich osobních údajů, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.In case we are the administrator of your personal information, you can ask us to create a file with the export of all the data we store about you. You can also ask us to delete all the data we store about you. This possibility doesn’t not include the information which we have to keep for adminstrative, legal or safety reasons.

Where are your data sent

Pokud klient nedal výslovný souhlas ke zveřejnění, fotografie se uchovávají jen interně. Některá data jsou zálohovány na serverech firmy Backblaze. Tato data jsou šifrována ještě před odesláním, takže ani Backblaze se k nim nedostane.If the client hasn’t expressed an explicit agreement on publishing the photos, the photos are stored only internally. Some of the information might be backed up on a Backblaze company servers. Such information is ciphered before transmission, so even Backblaze is not able to read them.

Contact information

Kontakt je možný skrze konktatní formuláře na webu, přes e-mail ( vit [zavináč] pastel.cz ), telefonicky (+420 736 674 957) nebo korespondenčně (adresa je v menu Kontakt).Contact is possible via the contact forms on teh website, via an e-mail (vit [at] pastel.cz ), using the phone (+420 736 674 957) or via a normal mail (the address is in the Contact menu)